Dohoda / Živnosť

- Objektový vedúci/ca

- Upratovačka, upratovač


Brigáda

- Upratovačka, upratovač

- Sťahovacie práce