Údržba exteriéru

  • Kosenie a mulčovanie trávnatých plôch
  • Hnojenie a odburinenie trávnikov
  • Starostlivosť o interiérovú zeleň
  • Zimný servis
  • Posezónne čistenie komunikácií